همکاری با ما

ما هم دوست داریم با شما همکاری کنیم اگه این چندتا خصوصیت اولیه را داشته باشید

اوّل، اهل یادگیری باشید و منش “من بلدم” نداشته باشید. اینجا فضای کار کردن حرفه‌ای است. ممکنه خیلی جاها نظراتمون باهم یکی نباشه یا اصلاً بهمون بر بخوره، ولی قصد و هدفمون باعث میشه که به رشد خودمون، مشتریامون و مجموعه فکرکنیم و با هم بهتر کارکنیم

دوّم،  دست به آچارباشید. اصلاً مهم نیست فارغ التحصیل بهترین دانشگاه دنیا باشید یا حتی تجربه‌ی کاری هم نداشته باشید. اهل کار کردن که باشید ما همه‌ی فوت و فنها را بهتون یاد میدیم

سوّم، دست دهنده داشته باشید و حاضر باشید به بقیه کمک کنید. از قدیم کفتن از هر دستی بدی از همون دست میگیری

واقعیت داستان اینه که تا یک واژه‌ای مثل هک رشد سر زبونها می‌افته خیلیها ادعای دانش و سابقه‌ی کار هک رشد میکنند، ما خیلی با اونهایی که اهل کار کردن و یادگیری نیستن کاری نداریم